Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe stosowane są tylko w pewnych typach transakcji. Większość osób nawet nie wie, że takie ceny istnieją. Spróbujmy dowiedzieć się czym one są.

Jakie ceny uważane są za transferowe?

Ceny transferowe używane są w transakcji, których dokonywane są powiązane ze sobą podmioty. Ceny transferowe bardzo często stosowane są w przypadku transakcji, których dokonują podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

O cenach transferowych mówi się także w stosunku do tych transakcji, które dokonywane są między podmiotami, z których przynajmniej jeden ma siedzibę w raju podatkowym. Podmioty, które dokonują transakcji z wykorzystaniem cen transferowych obowiązują pewne limity transakcyjne. Jeśli zostaną one przekroczone, należy je udokumentować. Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią tego obowiązku poniosą odpowiedzialność karno-skarbową.

W jaki sposób uniknąć tych sankcji?

Sankcje karno-skarbowe, które grożą za niedopełnienie obowiązku dokumentowania cen transferowych są bardzo dotkliwe. Dokumentacja cen transferowych jedną z usług, które świadczą biura cen transferowych oraz rachunkowe. Dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest rzetelnie i terminowo. Dodatkowo biuro oferuje także doradztwo prawne. W zakresie usług biura znajduje się również doradztwo podatkowe. Wyraźnie pokazuje to, że usługi świadczone są w kompleksowy sposób.

Doradztwo podatkowe to jedna z usług świadczonych przez biura rachunkowe. Zatrudniają one wysokiej klasy pracowników, których specjalnością jest dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo prawne.