Zintegrowane oprogramowanie w firmie

Zintegrowane oprogramowanie w firmie

W celu zwiększenia wydajności systemów przedsiębiorstwa prawie zawsze występuje potrzeba integrację różnych programów klienckich. Tylko integracja oprogramowania pozwala bowiem osiągnąć efekt synergii w działaniu firmy.

Znaczenie integracji oprogramowania

Integracja oprogramowania jest bardzo ważną częścią automatyzacji procesów biznesowych. W różnych sytuacjach istnieje potrzeba szybkiej wymiany danych między różnymi konfiguracjami 1C, między oprogramowaniem 1C a stroną internetową, między systemami 1C i CAD, a także systemami rozliczeniowymi itp.

Często wymagana jest również integracja oprogramowania, w sensie zintegrowanie ze sobą różnych usług internetowych, na przykład sklepu internetowego i systemu CRM. Generalnie w większości przypadków niemożliwe jest połączenie pracy różnych działów firmy i automatyzacja przepływu pracy, jeśli nie zostanie zastosowana integracja systemów IT.

Co to jest integracja?

Integracja IT to połączenie różnych aplikacji i systemów internetowych w jedno środowisko internetowe. Integracja systemów oprogramowania i produktów to wymiana danych między systemami z możliwym późniejszym przetwarzaniem. Integracja polega na tym, że dane, które użytkownik wprowadza do jednego systemu, są automatycznie przenoszone do innego. Produkt, do którego użytkownik wprowadza dane, nazywany jest źródłem. I odpowiednio odbiorca danych, odbiorca.

Dość często dane są przesyłane w obu kierunkach, np. po transformacji w systemie odbiorczym wyniki odsyłane są z powrotem do źródła. Dlatego integracja może być zarówno jednokierunkowa, jak i dwukierunkowa. Na przykład, jeśli połączysz konfigurację 1C: Handel z 1C: Księgowość, może być konieczne przesłanie danych o całej sprzedaży do działu księgowości i odzyskanie informacji o płatnościach za tę sprzedaż.