Co warto wiedzieć o cenach transferowych?

Co warto wiedzieć o cenach transferowych?

Większość z nas nawet nie wie, że istnieją ceny transferowe. Z tym rodzajem cen styka się niewielka grupa przedsiębiorców. Kiedy ceny transferowe znajdują zastosowanie? Czy różnią się one od stosowanych powszechnie cen detalicznych?

Kiedy można mówić o cenach transferowych?

Ceny transferowe mają zastosowanie tylko w przypadku transakcji jednego rodzaju. Ceny te stosowane są tylko w przypadku transakcji, których dokonują między sobą podmioty należące do tej samem grupy kapitałowej. Mogą one dotyczyć również transakcji dokonywanych przez firmy bądź grupy kapitałowe, z których jedna ma siedzibę w raju podatkowym.

Wartość transakcji dokonywanych między powiązanymi ze sobą podmiotami może być oczywiście bardzo różna. Gdy przekroczy ona 100 000 euro, musi zostać przez podatnika przygotowana dokumentacja cen transferowych. Aby dokumentacja cen transferowych została przygotowana w prawidłowy sposób, podatnik musi mieć naprawdę dużą wiedzę z tego zakresu, a z tym bywa różnie. Drastycznie wysokich kar finansowych, które grożą za niedopełnienie tego obowiązku przedsiębiorcy mogą uniknąć.

Co zrobić, aby nie pomieść żadnych sankcji?

Dokumentacja cen transferowych nie musi zostać przygotowana osobiście. Jej wykonanie można zlecić pracownikom biura specjalizującego się w cenach transferowych. Dodatkowo w ofercie takiego biura klienci znajdą szereg innych usług. Biuro świadczy również doradztwo prawne oraz doradztwo podatkowe. Usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie. Oferta skierowana jest do różnych grup klientów.