Czym jest franczyza?

Franczyza szkoły językowej to zestaw korzyści, które obejmują prawa do używania marki i modelu biznesowego franczyzodawcy, a także inne korzyści niezbędne do zorganizowania szkoły językowej.

Zasady franszyzy szkoły językowej

Szkoła językowa franczyza, to najprostszy i najefektywniejszy sposób na założenie własnego biznesu, jeśli chodzi o nauczanie języków obcych. Szkoła językowa franczyza działa tutaj na sprawdzonych mechanizmach, które zostały nie tylko dokładnie opracowane ale też sprawdzone na rynku usług tego typu.

Z reguły za franczyzę uiszczana jest opłata franczyzowa (wstęp) lub opłaty licencyjne – procent zysku firmy, która otrzymała franczyzę. Jest to umowa koncesji handlowej, zgodnie z którą jedna strona (franczyzodawca) zapewnia drugiej stronie (franczyzobiorcy) prawo do korzystania z szeregu korzyści w celu prowadzenia działalności za opłatą i sporządzona zgodnie z prawem o ochronie własności intelektualnej.

Modele umowy franczyzowej

Jeśli chodzi o to, jaka franczyza się opłaca, to każdorazowo umowa powinna zostać przeanalizowana pod kątem naszych potrzeb i możliwości. Franczyza szkoły językowej może polegać na tym, że dana osoba otrzymuje gotowy biznesplan i wszystkie instrukcje dotyczące prowadzenia działalności. Jak sprzedawać towary, współpracować z klientami, zatrudniać i szkolić pracowników i wiele więcej.

Franczyza szkoły językowej może być również związana jedynie z metodami biznesowymi, znakiem towarowym lub technologią uczenia, przy wzajemnych zobowiązaniach i korzyściach między stronami przekazującymi (franczyzodawcą) a odbiorcami (franczyzobiorcą), pod warunkiem, że jest odpłatna i realizowana zgodnie z prawem o ochronie własności intelektualnej. Kupując franczyzę, musisz dokonać płatności ryczałtowej. Ryczałt to jednorazowa płatność za prawo do używania produktu, marki, modelu biznesowego. Niekiedy standardem jest miesięczna płatność.