Przeciwdziałanie mobbingowi – informacje o szkoleniu

Przeciwdziałanie mobbingowi - informacje o szkoleniu

Mobbing to zjawisko o którym bardzo dużo się mówi, ale przez które mimo wszystko wciąż cierpi mnóstwo osób na całym świecie. Pojęcie to jest dobrze znane, jednak wiele osób nadal ma problem z dokładnym zdefiniowaniem niedozwolonych zachowań w pracy, czego konsekwencją jest niedostateczne zrozumienie problemu – a przecież to od tego w dużej mierze zależy czy dane osoby będą się odpowiednio zachowywać.

Dbanie o właściwą atmosferę w miejscu pracy jest kluczowe, gdy pragnie się by firma odpowiednio funkcjonowała. Kiedy możemy mówić o mobbingu? Czy warto przeprowadzić w firmie szkolenie antymobbingowe?

Czym jest mobbing?

Mobbing to bardzo negatywne zjawisko, związane z uporczywym nękaniem, dyskryminacją, prześladowaniem, zastraszaniem i stosowaniem przemocy czy to wśród pracowników, czy też przez pracodawcę w stosunku do nich. By temu przeciwdziałać, należy się dowiedzieć jakie są przejawy tego zjawiska i jak na nie reagować.

Mobbing – szkolenie e-learningowe

Przeciwdziałanie mobbingowi powinno polegać przede wszystkim na dobrym zapoznaniu się z tematem – jakie zachowania są w porządku, a kiedy ktoś zachowuje się w niewłaściwy sposób?

Jak reagować na przekraczanie granic i jak dbać o zdrową atmosferę w miejscu pracy? Platforma e-learningowa pozwala dowiedzieć się więcej na ten temat. Szkolenie antymobbingowe może też odbywać się w organizacji. Co więcej, można zdecydować się albo na wariant z infografikami, albo na wariant wykorzystujący liczne case studies – to tak zwany wariant fabularny. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdza certyfikat.