Jak przeciwdziałać mobbingowi – przydatne szkolenia

Jak przeciwdziałać mobbingowi - przydatne szkolenia

Szkolenie antymobbingowe może pozwolić utrzymać dobrą atmosferę w pracy, a nawet ją uzdrowić, jeśli relacje między pracownikami są trudne. Uczestnicy szkolenia uczą się właściwego postępowania, odpowiedniego reagowania na próby mobbingu, a także wyłapywania zachowań, które można uznać za przekraczanie granic, by mogli zareagować należycie od razu.

Przeciwdziałanie mobbingowi jest kluczowe, jeśli pragnie się by relacje w pracy były dobre, zdrowe – sprzyja to przecież sukcesowi firmy. Szkolenie antymobbingowe jest zatem wyrazem dbałości o zdrowie psychiczne pracowników. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym dokładnie jest mobbing?

Mobbing to słowo, które wywodzi się od angielskiego „to mob” oraz „mob”. Słowo to wskazuje na prześladowanie, nękanie, zastraszanie, a nawet stosowanie przemocy psychicznej. Angielski termin odnosi się nie tylko do przemocy w miejscu pracy, lecz tak jest głównie rozumiany.

Chodzi zatem o niewłaściwe zachowanie pracodawcy względem pracownika, albo pracownika względem współpracownika. Może to być ośmieszanie, poniżanie, odizolowywanie od innych pracowników – wiele różnych zachowań, które sprawiają, że człowiek czuje się źle i traci pewność siebie.

Jak wygląda organizacja szkolenia antymobbingowego?

Szkolenie antymobbingowe pozwala przeciwdziałać mobbingowi oraz dyskryminacji w miejscu pracy. Do jego przeprowadzenia służy specjalna platforma e-learningowa – zarówno dostępna dla wszystkich w danej firmie, jak i dla wybranych pracowników. Na końcu otrzymuje się specjalny certyfikat. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy o tym, jak pielęgnować zdrowe środowisko pracy – jak dbać o poprawne stosunki między pracownikami i jak reagować na mobbing. Szkolenie utrwala prawidłowe postawy.