Jak założyć szkołę językową?

Jak założyć szkołę językową?

Otwarcie szkoły języków obcych rozpoczyna się od biznesplanu. Jeśli jednak nie wiesz jaką kwotę wydatków będziesz zmuszony ponieść na początkowym etapie, określić języki, na które jest popyt i jak opracować program nauczania, to lepszym rozwiązaniem jest franczyza szkoły językowej.

Dlaczego skorzystać z franczyzy?

W przypadku braku doświadczenia biznesmen nie będzie w stanie samodzielnie uwzględnić niuansów prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien zwrócić się do gotowego biznesplanu dla szkoły języków obcych z obliczeniami.

Należy oczywiście wpierw przeanalizować jaka franczyza się opłaca. W innym przypadku nasza szkoła angielskiego franczyza, mimo teoretycznie dobrego biznesplanu nie będzie korzystna w naszym przypadku. Gotowy plan otwarcia zawiera analizę przydatności i głównych konkurentów. Zawiera przybliżoną listę języków, których należy uczyć w centrum językowym, aby być konkurencyjnym. Biznesplan centrum językowego ujawnia metody nauczania, opisuje kursy tematyczne.

O czym jeszcze musimy pamiętać?

Szkoła językowa franczyza to dobry pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Popyt na naukę języków jest nieustannie na wysokim poziomie. Dla uczących się, to perspektywy rozwoju zawodowego, możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, samorozwój. Opracowanie biznesplanu powinno brać pod uwagę zróżnicowany poziom uczestników. Program kursu jest opracowany dla każdej grupy. Bierze pod uwagę wymagany język, stopień przygotowania studenta, cele (doskonalenie wiedzy dla siebie, konieczność zdania egzaminu profilowego). Ilość usług oferowanych w organizacji. To między innymi:

  • lista programów (nauczanie grupowe, słuchanie, testowanie);
  • koszt usług;
  • liczba konkurentów znajdujących się na obszarze, które zainteresowały przedsiębiorcę.