Szkolenie antymobbingowe – jak przeciwdziałać mobbingowi w pracy?

Szkolenie antymobbingowe - jak przeciwdziałać mobbingowi w pracy?

Pod pojęciem „mobbing” kryje się prześladowanie, zastraszanie oraz nękanie psychiczne, mające miejsce w pracy. To forma przemocy stosowana czy to przez szefa w stosunku do podwładnego, czy też przez współpracownika czy współpracowników w stosunku do ich kolegi lub koleżanki z pracy.

Warto pamiętać, że takie sytuacje należy natychmiast zgłaszać. Mimo wszystko o podobnych sytuacjach stale się słyszy. Warto zatem wiedzieć czym dokładnie jest mobbing i na czym polega przeciwdziałanie mobbingowi. Szkolenie antymobbingowe może wyraźnie pomóc. Co warto wiedzieć na ten temat?

Szkolenie dla pracowników i szefów

Przeciwdziałanie mobbingowi jest bardzo ważne – chodzi przecież o przeciwdziałanie obraźliwemu, upokarzającemu zachowaniu osoby w stosunku do innej. Istnieje wiele taktyk mobbingu – wyróżnia się wśród nich na przykład taktykę upokorzenia, zastraszenia czy pomniejszania kompetencji.

Szkolenie informujące o tym co to jest mobbing, skąd się bierze i jakie są jego rodzaje, a także co zrobić by środowisko w miejscu pracy było zdrowe, jest niezwykle istotne by w firmie rzeczywiście wszyscy dobrze się ze sobą dogadywali. Szkolenie pozwala wyrobić odpowiednie nawyki i zrozumieć jak należy reagować na niewłaściwe postawy w miejscu pracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Celem szkoleń antymobbingowych jest odpowiednie ukształtowanie pracowników i pracodawców, by umieli dbać o zdrowe środowisko pracy. Platforma e-learningowa pozwala brać udział w szkoleniu online, ale możliwe jest także jego poprowadzenie w organizacji. Szkolenie dostępne jest też w dwóch wariantach – w wersji infograficznej oraz w wersji fabularnej.